Stay Away - Nirvana, ukulele chords


Rating:
(4.33) Votes: 6

Published: 2015-09-06 15:17
Selection chords: Sofia Daviston-
Tonality
ton+
D B Fm C C#


Verse:
D      B 
Monkey see, monkey do
Fm     C C# 
I donʼt know why
D     B 
Rather be dead than cool
Fm     C C# 
I donʼt know why
D      B 
Every line ends in rhyme
Fm     C C# 
I donʼt know why
D        B 
Less is more, love is blind
Fm     C C# 
I donʼt know why

Chorus:
D  B Fm
Stay
C  C# D B Fm
Stay away
C C#  D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away

Verse:
D       B 
Give an inch, take a smile
Fm     C C# 
I donʼt know why
D        B 
Fashion shits, fashion style
Fm     C C# 
I donʼt know why
D        B 
Throw it out and keep it in
Fm     C C# 
I donʼt know why
D       B 
Have to have poison skin
Fm     C C# 
I donʼt know why

Chorus:
D  B Fm
Stay
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away

D Fm
I donʼt know why

Chorus:
D B Fm
Stay
C C#  D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away

Verse:
D      B 
Monkey see, monkey do
Fm     C C# 
I donʼt know why
D     B 
Rather be dead than cool
Fm     C C# 
I donʼt know why
D      B 
Every line ends in rhyme
Fm     C C# 
I donʼt know why
D        B 
Less is more, love is blind
Fm     C C# 
I donʼt know why

Chorus:
D B Fm
Stay
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away

D Fm
I donʼt know why

Chorus:
D B Fm
Stay
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away
C C# D B Fm
Stay away

D B Fm C C#  D B Fm C C# 
      Stay away
   D B Fm C C# 
Stay away
   D B Fm C C# 
Stay away
    D 
God is gay

Other ukulele chords::